Veiktie darbi

1.Objekts – Daudzīvokļu dzīvojamā māja Rīgā, P. Brieža ielā.
Divu testa pāļu aprīkošana ar “sister bars” relatīvo deformāciju mērītājiem – pāļu nestspējas pārbaudei, novērtējot sānu berzes komponenti, katrā pāļa daļā.
Pāļa garums – 30 metri, sensori uzstādīti dažādās augstuma atzīmēs, katrā testa pālī uzstādīti 12 gab. Sensori pēc uzstādīšanas pieslēgti pie data logger, mērījumu automātiskai nolasīšanai.

 

2.Objekts – Rīga, SPICE.
Jumta kopņu aprīkošana ar inklinometriem sniega radīto slodžu noteikšanai. Papildus datiem par slodzēm uz kopni, pasūtītājs iegūst informāciju par konstrukcijas deformācijām, kas var rasties arī citu iemeslu dēļ. Būtisks papildus ieguvums – klients var operatīvi veikt jumta tīrīšanu, brīdī, kad tas ir nepieciešams. Jaunākie dati tiek nosūtīti uz e-pastu un mobilo tālruni.
Sistēma pievienota BMS, kas nozīmē to, ka nav nepieciešamas nekādas papildus aplikācijas.

 

3.Objekts – Rīga, New Hanza City
Divu testa pāļu aprīkošana ar “sister bars” relatīvo deformāciju mērītājiem – pāļu nestspējas pārbaudei, novērtējot sānu berzes komponenti, katrā pāļa daļā.

 

4.Objekts – Renda, Kuldīgas novads

Tenzometru uzstādīšana uz tilta stiegrām Rendā pie Abavas.