Modelis 4400 – iebūvējamie spraugmēri

Modelis 4400 paredzēts izmantošanai starp konstrukciju salaidumiem, piemēram, starp blokiem betona dambjos. To ievieto šuvē, lai novērotu tās izplešanos vai saraušanos.

Specifikācija
Standarta diapazons 12.5, 25, 50, 100 mm
Izšķirtspēja 0.025% F.S.
Precizitāte ±0.1% F.S.
Nelinearitāte <0.5% F.S.
Temperatūras diapazons −20°C līdz +80°C
Garumi × Diametrs 415, 415, 415, 551 × 51 mm