Produkti

GEOKON ražotos instrumentus uzstādām dažādu mērījumu veikšanai- sprieguma noteikšanai dažādās konstrukcijās, pāļu testēšanai, grunts spiediena noteikšanai uz atbalstsienu vai pamata pēdas plātni, vertikālo deformāciju novērojumiem vietās ar sarežģītiem ģeoloģiskajiem apstākļiem, horizontālo vai vertikālo deformāciju veikšana grunts slāņos ar inklinometriem un ekstenzometriem, deformācijas šuvju un plaisu attīstības tendences mērījumiem ar spraugmēriem, kā arī grunts ūdens poru spiedieniem, kas ir īpaši svarīgi būves slogošanas laikā, kā arī būvbedres ūdens pazemināšanas laikā.

SOLINST instrumenti ir paredzēti- virszemes vai pazemes ūdens paraugu ņemšanai, nepārtrauktiem vai manuāliem ūdens līmeņa mērījumiem, kā arī citiem darbiem, kas saistīti ar pazemes ūdens monitoringu.