Zemes dambis

Dambja kontrole prasa plašu un svarīgu informāciju no sensoriem, kas ir vitāli svarīgi dambja noturības ilgumam. Tomēr monitorings tiek veikts ne tikai ar sensoriem, bet tas ietver arī tiešu vai attālinātu vizuālo pārbaudi, kā arī ģeodēzisko uzmērīšanu.

Galvenais instrumentu mērķis, kas uzstādīti dambja ķermenī ir noteikt, vai dambis uzvedas atbilstoši projekta prognozēm, un lai pārbaudītu projektā pieņemtos galēji pieļaujamos lielumus. Monitorings nepieciešams, lai nodrošinātu dambja ilgmūžību un drošību. Monitoringa sistēmai nekavējoties jākonstatē izmaiņas, kas varētu pasliktināt dambja noturību, iespējams, izraisot tā sagrūšanu. Laicīgi konstatējot bīstamas izmaiņas dambja ķermenī ir iespējams veikt dambja noturības uzlabošanas pasākumus.

Monitoringam ir būtiska loma arī būvniecības laikā. Tas ļauj pārbaudīt projektēšanas hipotēzes un var ietekmēt būvniecības darbu ātrumu. Uzraudzība ir īpaši svarīga laikā, kad tiek aizpildīts rezervuārs vai ūdenskrātuve, kas ir pats kritiskākais posms dambja dzīves ciklā.

Uz dambju uzraudzību attiecas daudzas regulas un normatīvie akti, un daudzās valstīs, to regulē ar stingri noteiktiem administratīvajiem standartiem.

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS