Rokas ūdens līmeņa mērītāji

Gruntsūdens un virszemes ūdens monitoringa  instrumenti tiek izmantoti:

Mērītāji ir paredzēti gruntsūdens paraugu iegūšanai, ūdens līmeņa datu iegūšanai, hidraulisko parametru iegūšanai, kā arī dažādu parametru, kuri nosaka ūdens kvalitāti  noteikšanai.

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS