Piestātne

Piestātnes deformāciju monitoringa programma ir jāieplāno tehniskā projekta izstrādes laikā, it sevišķi vietās ar sarežgītiem ģeoloģiskiem apstākļiem. Piestātnes iespējamās deformācijas galvenokārt var radīt saimnieciskā darbība, kas tiks veikta termināla zonā, proti, kravu pārkraušana, transporta kustība pa dzelzceļa sliedēm, kā arī autoceļiem un dažādu mehānismu radītā vibrācija. Galvenokārt sensori tiek uzstādīti kritiskākajos punktos- rievsienās un enkuratsaitēs (spriegumu noteikšanai), kā arī grunts masīvā ( grunts spiediena noteikšanai uz rievsienu, grunts ūdens poru spiediena mērījumiem, kā arī grunts horizontālo nobīžu mērījumiem). Tradicionāli tiek veikta arī piestātnes teritorijas nivelēšana.

Objekti, kuros tika pielietoti ģeotehniskā monitoringa instrumenti:

1. Ventspils (2012)
2. Colombo piestātne (Genoa, Itālija, 2003)
3. San Giogrio piestātne (Genova, Itālija, 2000)
4. Euromax termināla piestātne (Nīderlande, 2008)

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS