Pāļi

Paplašinoties iespējām būvēt ēkas sarežģītos apstākļos, pieaug arī pāļu izmantošana ēku nostiprināšanā. Līdz ar to, pieaug pieprasījums pēc pāļu nestspējas aprēķiniem. Ģeotehniskie sensori visbiežāk tiek uzstādīti uz testa pāļiem.

Mēs piedāvājam veikt Pāļu nestspējas pārbaudi– sprieguma mērījumi ar tenzometriem statiskiem (slodžu sadalījums visā pāļa garumā) un dinamiskiem testiem (pāļu iekšējo spriegumu mērījumi). Statiskiem testiem izmantojam Geokon stīgas tipa tenzometrus, savukārt dinamiskiem – dinamisko spriegumu sensorus. Viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc tiek izmantoti tieši Geokon sensori ir to spēja darboties sarežģītos apkārtējās vides apstākļos- tie ir ļoti uzticami un labi sevi pierādījuši vairākos objektos.

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS