Jumta konstrukcija

sniegs_LV– Prezentācijas materiāls par sniega monitoringa sistēmu!
Pirmā pilnībā automatizētā sistēma sniega radīto slodžu uz jumta konstrukcijām monitoringam. SnowMonitor ir automātiska kontroles sistēma jumta slodžu noteikšanai atkarībā no sniega svara

22

Mērījuma sistēmas raksturojums
Sistēmas pamatelements ir sensori, kas mēra spriegumu jumta konstrukciju elementos ar noteiktu laika intervālu (piemēram 1 reizi minūtē). Mērījumu dati no sensoriem tiek savākti, izmantojot speciālas datu nolasīšanas iekārtas. Tālāk dati tiek pārraidīti uz centrālo datu savākšanas termināli, kur tie tiek apstrādāti un salīdzināti ar iestatītajām Galēji pieļaujamo robežu vērtībām katrai novērojuma zonai.33

zaļš- pieļaujama slodze uz jumta

oranžs- sagatavoties jumta tīrīšanai

sarkans – nekavējoties veikt jumta tīrīšanu

Līdz ko Galēji pieļaujamā robeža tiek sasniegta, sistēma sūta trauksmes signālus SMS formātā vai uz atbildīgā personāla e-mail. Sistēmai var pievienot arī skaņas un gaismas trauksmes signālus.

Programmnodrošinājums
Mērījumu dati ir redzami mūsu mājaslapā, lietotājam draudzīgā un intuitīvi saprotamā veidā. Autorizētie lietotāji var piekļūt mērījumu datiem un apskatīt reālā laika datus, kā arī visus vēsturiskos mērījumus par slodžu radīto spriegumu uz jumta konstrukcijas zonām.

Ekspertu programmnodrošinājums ir mērījumu sistēmas iekšējā komponente, un tās funkcijas ir sekojošas:

SnowMonitor priekšrocības:

Zemākas izmaksas:

 • sniega tīrīšana notiek tikai tad, kad tas ir nepieciešams
 • tiek samazināta iespēja, ka sniega tīrīšanas laikā tiks bojāta jumta konstrukcija vai zibensnovedēju sistēma

Drošība:

 • sniega radītās slodzes jumta konstrukciju kontrole
 • informācija par novērojamās konstrukcijas drošību (sprieguma mērījumi)

Viegli pielietojama:

 • pilnībā automatizēti mērījumi
 • nav nepieciešams kāpt uz jumta
 • sistēma tiek kontrolēta ar intuitīvu lietotāj programmu

SnowMonitor ir automātiska kontroles sistēma jumta slodžu noteikšanai atkarībā no sniega svara. Tā samazina sniega tīrīšanas biežumu kā arī veicina liela izmēra ēku drošu ekspluatāciju. Mūsu sistēmas, kas uzstādītas liela izmērā ēkām ir ļāvušas klientiem ietaupīt no 9 000 – 40 000 eiro ik gadu.

Drošība un uzticamība

Būves tehniskās pārbaudes gadījumā, ko var veikt sertificēts Būveksperts, mērījumu atskaites var tikt iesniegtas kā pierādījums par ēku uzturēšanu drošā stāvoklī.

Pieredze:

 • Weyerhaeuser rūpnīca Gdaņskā
 • Sporta arēnas Torunā un Krakovā
 • Izstāžu zāle Ostrodā
 • PGE arēna Gdaņskā
 • Nacionālais stadions Varšavā
 • Lidl veikalu tīkli visā Eiropā
 • Lajkonik GMbH rūpnīcas noliktava Skavinā
 • Amfiteātris Plockā
 • Pilsētas stadions Poznaņā
 • Gdaņskas Tehniskās Universitātes sporta halle

44


NOVIETOŠANAS PIEMĒRS