Būvbedre

Daudzstāvu ēkām nepieciešams veikt dziļus izrakumus, kuri ir jānovēro jau pirms jebkuras rakšanas sākšanas. Ģeotehniskie instrumenti ir nepieciešami, lai kontrolētu uzvedību rievsienās un apkārtējā aprīkojumā, kas tiek izmantots, lai novērstu neparedzētas zemes kustības rakšanas darbu gaitā. Instrumenti, galvenokārt, tiek izmantoti, lai kontrolētu drošību ēku un būvju ietekmes zonā. Tos izmanto, lai uzraudzītu sānu kustības, būvju / ēku sagāzumu vai plaisas, kas var attīstīties struktūrās.

Galvenās priekšrocības izmantojot ģeotehniskos instrumentus:

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS