Automātiskie ūdens līmeņa mērītāji

Gruntsūdens un virszemes ūdens monitoringa instrumenti tiek izmantoti:

Mērītāji ir paredzēti gruntsūdens paraugu iegūšanai, ūdens līmeņa datu iegūšanai, hidraulisko parametru iegūšanai, kā arī dažādu parametru, kas nosaka ūdens kvalitāti  noteikšanai.

Objekti, kuros tika pielietoti ģeotehniskā monitoringa instrumenti:

  1. Rīga HES (Latvija, 2012)
  2. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (Latvija, 2012)
  3. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība (Latvija, 2012)

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS