Atbalstsiena

Vairāku veidu atbalstsienas tiek izmantotas, lai atbalstītu malas izrakumiem. Sānu atbalstu var nodrošināt vai nu ar iekšējo, vai ar ārējo fiksāciju. Iekšējā fiksācija parasti sastāv no tērauda vai koka elementiem. Visbiežāk izmantotās ārējās fiksācijas sastāv no tieback enkuriem.

Stiprinājumu konstrukcijas balstās lielākoties uz empīriskām procedūrām un iepriekšējo pieredzi. Sliktas kvalitātes darbu sekas var būt smagas un reizēm pat katastrofālas. Uzraudzības programma var nebūt nepieciešama, ja projekts ir ļoti konservatīvs un, ja ir iekārtu projektēšanas un būvniecības iepriekšēja pieredze līdzīgos apstākļos. Tomēr citos apstākļos, monitoringa programma parasti tiek prasīta, lai pierādītu, ka rakšanas darbi ir droši un, ka tas neietekmē blakus esošās struktūras nelabvēlīgi. Atkarībā no specifiskajām vajadzībām katrā konkrētā gadījumā, ģeotehniskos instrumentus var pielietot pie atbalstsienas un tās stiprinājumiem pie zemes, kā arī gruntī zem izraktās būvbedres vai tās pieguļošajā teritorijā esošajām struktūrām.

Objekti, kuros tika pielietoti ģeotehniskā monitoringa instrumenti:

1. N12 autoceļš (šveice, 2007)
2. SBB atbalstsiena (šveice, 1998)
3. Brittanniehaven krastmala (Nīderlande, 2010)
4. Slope atbalstsiena (šveice, 1998)

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS