Monitorings

Katrs ģeotehniskais projekts ir zināmā mērā hipotētisks, un katrs darbs, kas saistīts ar zemi ir pakļauts riskam sastapties ar pārsteigumiem. Šie apstākļi ir neizbēgami, strādājot ar materiāliem, kas ir dabas radīti. Izpētes darbu nespēja iepriekš atklāt visas iespējamās būtiskākās īpašības un apstākļus dabiskiem materiāliem prasa projektētājam izdarīt pieņēmumus, kas varētu būt pretrunā ar realitāti.

Lauka novērojumi, tostarp kvantitatīvie mērījumi, ko iegūst ar lauka mērinstrumentiem, nodrošina veidus, ar kuriem ģeotehniskais inženieris, neraugoties uz šo instrumentu raksturīgo ierobežojumu, var izstrādāt drošu un efektīvu projektu, un būvnieks var izpildīt darbus ar drošību un finansiālo resursu ekonomiju.

Bet neskatoties uz to nozīmīgo lomu, instrumenti nav pašmērķis. Tie nevar garantēt labu projektu vai nevainojamu būvniecību. Tāpēc katrs instruments, kas ir uzstādīts objektā jāizvēlas tā, lai tas varētu palīdzēt atbildēt uz konkrētu jautājumu. Atslēga uz veiksmīgu ģeotehnisko instrumentu pielietošanu ir sekojot šim vienkāršajam noteikumam.


E-pasts: info@geoinstruments.lv